stedelijk museum fonds

Het Stedelijk Museum heeft een onafhankelijk steunfonds, het Stedelijk Museum Fonds, waarmee we particulieren aan ons willen verbinden die het museum substantieel en voor de lange termijn willen ondersteunen. Het Stedelijk Museum Fonds heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur, dat beslist over de allocatie van de aan haar toevertrouwde gelden, waar de directie van het museum aanvragen voor indient.

Het Stedelijk Museum Fonds heeft tot doel aankopen, restauratie, presentatie, onderzoek, educatieve projecten en tentoonstellingen mogelijk te maken.

U kunt het Stedelijk Museum direct en persoonlijk helpen door particulier begunstiger te worden van het Stedelijk Museum Fonds vanaf € 5.000 per jaar. Iedereen die het museum met kleinere giften wil steunen, kan bijvoorbeeld Vriend of Donateur worden.

Mogelijkheden om te schenken

Er zijn diverse mogelijkheden om te schenken aan het Stedelijk Museum Fonds. U kunt zowel eenmalig of incidenteel schenken of een periodieke gift doen. Ook kunt u het Stedelijk Museum opnemen in uw testament en/of een Fonds op Naam oprichten.

Het Stedelijk Museum Fonds is dankbaar voor iedere schenking en biedt hiervoor graag privileges. U krijgt de gelegenheid om op een persoonlijke manier betrokken te zijn bij het belangrijkste museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in Nederland. Bijzonder genereuze schenkers kunnen in overleg met de museumdirectie benoemd worden tot Fellow of Trustee. Wij schetsen hieronder een aantal mogelijkheden. 

  • Stedelijk Museum Fonds Begunstiger (vanaf € 5.000 x 5 jaar)
  • Stedelijk Museum Fonds Fellow (vanaf € 15.000 x 5 jaar)
  • Stedelijk Museum Fonds Trustee (voor de meest genereuze schenkers)

Het Stedelijk Museum en de Stichting Stedelijk Museum Fonds zijn aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en zo vrijgesteld van schenkings- en successierecht.

De Geefwet biedt een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting m.b.t. periodieke giften aan Culturele ANBI’s. Tot en met in ieder geval 2017 wordt een vermenigvuldigingsfactor (multiplier) gehanteerd van 1,25 op de eerste € 5.000 van uw schenking. Op het restbedrag van uw schenking is de gebruikelijke 100% van toepassing. Er geldt geen aftrekdrempel of -plafond voor de periodieke schenking. 

Bestuur Stedelijk Museum Fonds

  • Martijn Sanders (voorzitter)
  • Melanie van Ogtrop (secretaris)
  • Bob Drake (penningmeester)
  • Marlies Cordia 
  • Janneke Dreesmann
  • Jan Willem Sieburgh
  • Frank Thuis

Indien u geïnteresseerd bent in het Stedelijk Museum Fonds kunt u contact opnemen met:

Marc Cincone
Hoofd Development
m.cincone@stedelijk.nl
06-57847760

Stichting Stedelijk Museum Fonds
Postbus 75082
1070 AB AMSTERDAM

Rekeningnummer: NL 52 RABO 0186708017 t.n.v. Stichting Stedelijk Museum Fonds